O nas

Centrum Biurowe Alstar zajmuje się wynajmem powierzchni biurowych i rozbudową własnych nieruchomości przy ul. Zawiłej 61.

Zespół firmy Alstar – tworzą sprawdzeni ludzie ze sporym stażem pracy w firmie. Korzystamy ze współpracy z wypróbowanymi specjalistami i firmami.

Przy realizacji inwestycji stosujemy najnowsze technologie, zapewniając wysoki standard wznoszonych obiektów oraz gwarantujemy szybkie i terminowe ich wykonanie.

Naszą wizytówką są inwestycje zrealizowane dla takich klientów jak Veracomp S.A.- dystrybutor rozwiązań IT (obecnie Exclusive Networks Poland S.A), Serwisco (obiekt przebudowany na funkcje biurowe dla BWI Beijing West Industries – czołowy dostawca części zawieszenia i hamulców dla przemysłu motoryzacyjnego), Lekkerland (obecnie Hala Południowa jest adaptowana dla Centrum Squasha).

Janusz Kotynia – inżynier budownictwa, jest założycielem firmy Alstar w 1991 roku, która od roku 1995 roku stała się właścicielem terenu byłego Kombinatu Budownictwa Mieszkaniowego przy ulicy Zawiłej 61. Dwadzieścia lat pracy i zaangażowania w rekultywację tego terenu sprawiło, że obecnie jest to atrakcyjny obszar o charakterze usługowo – biurowym z dużymi możliwościami rozwoju.

Janusz Kotynia  jest głównym udziałowcem firm Alstar i Centrum Biurowe Alstar. Zainicjował powstanie Zielonej Strefy Przedsiębiorczości Biznes Park Zawiła, mającej na celu nawiązanie współpracy między podmiotami gospodarczymi, poprawę infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, wzrost bezpieczeństwa i podniesienie świadomości ekologicznej ludzi mieszkających i pracujących w tym rejonie. W ramach działalności Biznes Park Zawiła powstały plany przebudowy ulicy Zawiłej oraz projekt budowy ulicy Nowa Bartla.

Stowarzyszenie Biznes Park Zawiła czuwało nad zrównoważonym rozwojem południowego Krakowa działało od 2004 roku do roku 2014.

Historia firmy ALSTAR:

Cofnijmy się razem do sierpnia 1991 roku.

Firma Handlowo-Usługowa „Alstar” powstała jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezesem Firmy od momentu jej powstania jest Janusz Kotynia – absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Budownictwa Lądowego. Na początku istnienia firma „Alstar” prowadziła dystrybucję towarów w systemie sprzedaży bezpośredniej poprzez sieć dealerów oraz przedstawicieli handlowych. Jesienią 1994 roku firma nabyła teren 4,5 hektara przy ulicy Zawiłej. Oto co zastaliśmy:

Obiekty w kiepskim stanie, zaniedbany teren – potrzebny był dobry pomysł i energiczne działania.

Od 1995 po modernizacji obiektów i zagospodarowaniu terenów zielonych firma ma tutaj swoją siedzibę.

W 1999 roku podjęto realizację kolejnych inwestycji – budowę hal produkcyjno-magazynowych oraz pomieszczeń biurowych pod wynajem. Podejmując inwestycje staraliśmy się aby powstający obiekt odpowiadał w każdym szczególe przyszłemu najemcy – wymagało to wielu starań z naszej strony – zapewnia jednak zadowolenie naszych klientów, a przecież chcemy żeby byli z nami jak najdłużej. Budynki, które stworzyliśmy to: Biurowiec Wschodni, Biurowiec Północny oraz Hala Południowa.

Styczeń 2001 roku – Fitness Club Alstar:

Wtedy właśnie Janusz Kotynia otworzył Centrum Promocji Zdrowia, który działało pod nazwą Squash Fitness Club Alstar. Fitness klub na tym terenie okazał się trafionym pomysłem, zapotrzebowanie na usługi tego typu pozwoliło nam podjąć decyzję o rozbudowie Fitness Clubu o kolejne pomieszczenia, m.in. dodatkową salę do squasha.

Wrzesień 2006 roku:

Centrum Biurowe Alstar angażuje się w akcje charytatywne na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci. Firma wspiera działania warszawskiej Fundacji Dziecięca Fantazja, która zajmuje się spełnianiem dziecięcych marzeń. Aby pomóc nieuleczalnie chorym dzieciom, jak również promocji squasha w Polsce, Alstar przyłączył się do programu „Play Squash For Kids”. W ramach tej akcji, we wrześniu 2006 roku, Squash Fitness Club Alstar odwiedził wielokrotny mistrz świata w squashu – Peter Nicol, wraz ze swoim trenerem Neilem Harveyem.

Peter Nicol i Neil Harvey w Krakowie na Zawiłej 61 w Alstar Squash Fitness Club.

W lutym 2007, na specjalne zaproszenie Janusza Kotyni, trener mistrzów świata powtórnie odwiedził Alstar w ramach programu „Play Squash For Kids”. Podczas swojej wizyty, Neil Harvey poprowadził seminarium dotyczące rozwoju squasha w Polsce. W czasie treningów (tzw. Squash Instruction Clinic), członkowie klubu mieli okazję skorzystać z wieloletnich doświadczeń Neila Harveya – światowej legendy kortów squashowych. Więcej informacji na stronach: www.f-df.pl.

Grudzień 2006

Centrum Biurowe Alstar aktywnie uczestniczy w popularyzacji idei zrównoważonego rozwoju. W ubiegłym roku prezes firmy Janusz Kotynia, będący jednocześnie prezesem Stowarzyszenia Zielona Strefa Przedsiębiorczości „Business Park Zawiła” wyszedł z inicjatywą organizacji konferencji dotyczącej zrównoważonego rozwoju Strefy. Konferencja odbyła się na terenie Centrum Biurowego Alstar w grudniu 2006, pod nazwą „Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła – krok w stronę zrównoważonego rozwoju”. Projekt został zrealizowany we współpracy Stowarzyszenia z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Fundacją Sendzimira, Centrum Rozwiązań Systemowych oraz absolwentkami dziewiątej edycji kursu „Challange of Sustainable Development in Poland”. Oprócz przedsiębiorców działających na terenie Strefy, w konferencji wzięli udział m.in. naukowcy krakowskich uczelni, studenci oraz samorządowcy. Głównym założeniem projektu było szerzenie idei zrównoważonego rozwoju na płaszczyźnie przedsiębiorczości oraz propagowanie partnerskiej współpracy.

W styczniu 2007 Firma Handlowo-Usługowa Alstar zmieniła swą nazwę na Alstar J. Kotynia Spółka komandytowa.

Napisali o nas:

1. Zrównoważony rozwój Zielonej Strefy Przedsiębiorczości „Business Park Zawiła” – Małopolski Rynek Inwestycyjny

2. „Biznes po bazie” – Gazeta Wyborcza 1 marzec 2004r.

3. „Stu razem” – Gazeta Krakowska 28-29 luty 2004r.

4. „Enklawa przy Zawiłej” – Dziennik Polski 18 luty 2004r.

5. „Minicentrum przy ul. Zawiłej” – Dziennik Polski 9 styczeń 2008r.

ad. 1

Małopolski Rynek Inwestycyjny

Zrównoważony rozwój Zielonej Strefy Przedsiębiorczości „Business Park Zawiła”

Zrównoważony rozwój przedsiębiorczości

W kontekście zarządzania przedsiębiorstwem „zrównoważony rozwój” wskazuje na to jak efektywnie łączyć dążenia do podwyższenia dobrobytu materialnego z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz umacnianiem więzi międzyludzkich. Idea zakłada zatem równoważenie trzech systemów: ekonomicznego, ekologicznego i społecznego. Założenie to powszechnie znane i stosowane w krajach lepiej rozwiniętych niż Polska, wciąż jeszcze pozostaje obce dla większości polskich przedsiębiorców. Jednak w dobie globalizacji i rosnących oczekiwań społecznych, również w naszym kraju coraz częściej docenia się działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Trudno nie zaobserwować nowych możliwości jakie otwierają się przed firmami, które ciągle się doskonalą i potrafią efektywnie wykorzystywać swój potencjał bez nadmiernego ingerowania w naturalną równowagę środowiska. To właśnie te firmy mają największe szanse przetrwania na rynku i odniesienia na nim sukcesu.

Program Zielone Parki Przedsiębiorczości (ZPP)

Idea partnerskiej współpracy firm, poprzez ich udział w programie Zielonych Parków Przedsiębiorczości wiąże się ściśle z tematem „zrównoważonego rozwoju”. Przedsięwzięcie zakłada tworzenie układów partnerskich pomiędzy firmami, samorządami, oraz społecznościami, których celem jest zrównoważony rozwój dla poprawy jakości życia w wymiarze zarówno gospodarczym, jak i obywatelskim.

Obecnie istnieje w Polsce tylko dwanaście Zielonych Parków Przedsiębiorczości. Warto zaznaczyć fakt, iż w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych projekt ZPP cieszy się znacznie większą popularnością. Wykorzystywany jest powszechnie jako instrument podnoszący atrakcyjność inwestycyjną terenów z jednoczesną poprawą stanu środowiska naturalnego, dzięki realizacji przedsięwzięć z dziedziny ochrony środowiska.

Zielona Strefa Przedsiębiorczości „Business Park Zawiła”

Inicjatorem powstania Zielonego Parku Przedsiębiorczości w południowo-zachodniej części Krakowa był Janusz Kotynia – prezes firmy Alstar, która ma swoją siedzibę na terenie Parku. Wysunął on pomysł założenia Stowarzyszenia Zielona Strefa Przedsiębiorczości „Business Park Zawiła”, którego rejestracja miała miejsce 30 czerwca 2004 roku.

Strefa zajmuje powierzchnię około 80 ha. Na jej terenie działa ponad 100 firm produkcyjnych, usługowych i handlowych, w których zatrudnienie znajduje ponad półtora tysiąca osób. Powstała organizacja za priorytet stawia sobie promocję i zarządzanie pierwszym w Krakowie ZPP w ten sposób, aby stał się on atrakcyjnym terenem pod inwestycje oraz wygodnym miejscem zamieszkania i rekreacji.

Starania przedsiębiorców działających na terenie krakowskiego Parku ukierunkowane są na rewitalizację obszaru, w którym on się znajduje, szczególnie na rozwój przedsiębiorczości oraz ochronę środowiska.

Członkowie Stowarzyszenia chcą rozbudowywać Strefę zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, wykorzystując w swych inwestycjach najnowocześniejsze, innowacyjne technologie. Wierzą oni, iż realizacja wspólnych projektów na rzecz ochrony środowiska przyczyni się do obniżenia negatywnego oddziaływania firm na środowisko naturalne i może jednocześnie przynieść wymierne korzyści ekonomiczne. Dlatego też przedsiębiorcy z „Business Park Zawiła” są otwarci na proekologiczne idee i stopniowo przekonują się do podejmowania współpracy w zakresie ich urzeczywistniania.

Innowacyjność narzędziem wcielania w życie zasad zrównoważonego rozwoju

Należy się spodziewać, iż wynikiem rosnącego wskaźnika eksploatacji surowców naturalnych, będzie coraz szybszy wzrost ich cen w przyszłości. Dlatego też można przypuszczać, iż innowacyjne technologie nastawione na oszczędność energii i wody oraz minimalizujące negatywny wpływ na otoczenie, są przyszłością przedsiębiorczości.

W nowopowstających na terenie ZPP obiektach, coraz większą wagę przywiązuje się do „zrównoważonego” wykorzystania zasobów naturalnych oraz energooszczędności np. poprzez doświetlanie przez umieszczone w dachach świetliki (skylight).

Przykładem innowacyjnej technologii stosowanej w kilku firmach na terenie Business Parku jest energooszczędny system wentylacji mechanicznej i recyrkulacji powietrza w systemie klimatyzacji – tzw. rekuperatory.

Jedna z firm – Intercera – zamierza od przyszłego roku wykorzystać alternatywne źródła energii poprzez kolektory słoneczne oraz wiatraki.

Na terenie firmy Alstar planowana jest od przyszłego roku budowa „inteligentnego biurowca”, którego projekt już zyskał klasę innowacyjności. Jego realizacja wiąże się z zastosowaniem m.in. agregatów wody lodowej oraz pomp ciepła wraz z układem rekuperatorów. Planowane jest także zamontowanie baterii słonecznych, które umożliwią przynajmniej częściowe zastąpienie energii elektrycznej. Instalacja zbiorników do gromadzenia wód opadowych, umożliwi wykorzystanie „deszczówki” do spłukiwania toalet, mycia posadzek oraz podlewania trawników.

Istotnym jest, aby wynikiem zastosowania innowacyjnych rozwiązań były wymierne korzyści zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne. W świecie biznesu ważna jest nie tylko redukcja zanieczyszczenia środowiska, ale przede wszystkim koszty wdrażania innowacyjnych technologii oraz korzyści finansowe, jakie one implikują.

Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań wymaga częstokroć zainwestowania znacznie większego kapitału, niż w przypadku zastosowania tradycyjnych metod. Nowoczesne urządzenia pozwalają jednak na oszczędne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko. W kontekście przynależności Polski do Unii Europejskiej i przygotowywanych projektów podatku ekologicznego, powyższe kwestie coraz częściej będą się przekładać na znaczne sumy pieniężne.

Współpraca

Bardzo istotnym aspektem zrównoważonego rozwoju Zielonego Parku Przedsiębiorczości jest współpraca przedsiębiorstw z lokalną społecznością, samorządem lokalnym i innymi jednostkami. Na drodze do osiągnięcia wyznaczonych przez Stowarzyszenie „Business Park Zawiła” celów, jego członkowie korzystają z doświadczeń partnerów.

Dnia 6 listopada 2006 roku, przedstawiciele Stowarzyszenia, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. Z o. o. podpisali list intencyjny, dotyczący współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego obszaru „Business Park Zawiła”. Współpraca ta ma dotyczyć głównie takich kwasji jak: rozbudowa infrastruktury drogowej w obszarze Stefy, wspólnej reklamy obszarów biznesowych i komercyjnych w Krakowie oraz wprowadzenia w części Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Krok w stronę zrównoważonego rozwoju

„Cywilizacja XXI wieku charakteryzuje się ekologizacją myślenia ekonomicznego, społecznego i politycznego, która polega na nadawaniu większej rangi ekologicznemu wymiarowi działalności techniczno-gospodarczej” [Polak 1996, s. 35], stąd też przedsiębiorcy z ulicy Zawiłej w Krakowie sukcesywnie zmierzają w kierunku zrównoważonego prowadzenia działalności gospodarczej w ich firmach. „Business Park Zawiła” aktywnie uczestniczy w popularyzacji idei zrównoważonego rozwoju. świadczy o tym chociażby fakt, iż prezes Stowarzyszenia – Janusz Kotynia wyszedł z inicjatywą organizacji konferencji, która odbyła się w grudniu bieżącego roku pod nazwą: „Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła – krok w stronę zrównoważonego rozwoju”. Projekt został zrealizowany we współpracy Stowarzyszenia z Fundacją Partnerstwo dla środowiska, Fundacją Sendzimira, Centrum Rozwiązań Systemowych oraz absolwentkami dziewiątej edycji kursu „Challanges of Sustainable Development”. Oprócz przedsiębiorców działających na terenie Strefy, w konferencji wzięli m.in. udział naukowcy krakowskich uczelni, studenci, samorządowcy, jak i przedstawiciele Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Głównym założeniem konferencji było szerzenie idei zrównoważonego rozwoju na płaszczyźnie przedsiębiorczości oraz propagowanie partnerskiej współpracy.

Jadwiga Żurad

studentka IV roku Inżynierii środowiska AGH,

absolwentka IX edycji kursu „Challanges of Sustainable Development”.

ad. 2

Gazeta Wyborcza 1 marzec 2004

„Biznes po bazie”

Planowana strefa obejmuje 80 hektarów pomiędzy Borkiem Fałęckim, Klinami i Kobierzynem. W przeszłości znajdowała się tu m.in. baza Kombinatu Budownictwa Mieszkaniowego „Zachód”. W nieaktualnym już planie zagospodarowania przestrzennego miasta obszar po obu stronach ul. Zawiłej miał przeznaczenie przemysłowe i komercyjne. Pomysłodawcą Zielonej Strefy Przedsiębiorczości „Business Park Zawiła” jest Janusz Kotynia, prezes spółki Alstra. – Chcemy, żeby cały ten obszar stał się rozpoznawalny pod jedną nazwą. To ważne, żeby np. na tablicach informacyjnych przy autostradzie czy głównych drogach pojawiały się wskazówki, jak trafić do strefy, zamiast dziesiątek tablic z nazwami poszczególnych firm – wyjaśnia prezes Kotynia. Celem przedsiębiorców organizujących się w stowarzyszenie jest również zaistnienie w świadomości mieszkańców okolicznych osiedli i zyskanie ich przychylności dla strefy. Nie ukrywają, że łącząc się, chcą sobie ułatwić kontakty z miastem i zyskać przychylność gminy dla projektu. – Każdy z nas iwe, jak trudno w pojedynkę przebić się przez miejską administrację. Uważamy, że w grupie będzie nam łatwiej – podkreśla szef Alstar. Jego firma od 1994 r. gospodaruje na prawie 4 hektarach gruntów wziętych w użytkowanie wieczyste. Powstał na nich klub fitness, biurowiec, do którego z centrum Krakowa przeprowadziła się firma komputerowa Veracomp, oraz magazyny logistyczne firm Servisco i Milo. Po sąsiedzku ulokowały się m.in. hurtownie materiałów budowlanych, firmy ubezpieczeniowa i poligraficzna, dostawca maszyn piekarskich, a także producent odzieży. Na obszarze planowanej strefy przedsiębiorczości działa dziś ponad 100 firm zatrudniających prawie 1500 osób. – Nie sposób przewidzieć, o ile wzrosłoby zatrudnienie, gdyby udało nam się zrealizować nasz projekt. Z pewnością strefa m szanse stać się centrum biznesowego dla południowego Podgórza – zapewnia prezes Kotynia . Inicjatorzy Business Park Zawiła organizują swój projekt we współpracy z fundacją Partnerstwo dla środowiska. Ich celem jest przyciąganie w okolice Zawiłej przedsięwzięć proekologicznych. Planują np. Otwarcie obszaru strefy dla okolicznych mieszkańców – myślą o stworzeniu sieci ogólnodostępnych ścieżek rowerowych, a w przyszłości także znalezienie koncepcji na zagospodarowanie fortu Borek. Od miasta oczekują poszerzenia pewnych fragmentów ul. Zawiłej, przedłużenia ul. Bartla oraz doprowadzenia kanalizacji. Chcą tez wystąpić o przyznanie przez gminę zwolnień podatkowych oraz uzgodnienia szybkiej ścieżki załatwiania spraw w urzędzie. Na 11 marca zaplanowano formalne zawiązanie stowarzyszenia ZSP „Business Park Zawiła”.

ad. 3

Gazeta Krakowska 28-29 luty 2004r.

„Stu razem”

Około stu przedsiębiorców ma swoje siedziby w rejonie ul. Zawiłej oraz Skośnej n obszarach dzielnicy VIII i n pograniczu dzielnicy X. Do niedawna działali oddzielnie, zmagając się indywidualnie ze wszystkimi problemami, jakie niesie funkcjonowanie firm. W połowie ubiegłego roku z inicjatywy Janusza Kotni, szefa firmy Alstar z ulicy Zawiłej, postanowili zawiązać stowarzyszenie Zielona Strefa Przedsiębiorczości „Business Park Zawiła”. Zielone Parki Przedsiębiorczości są doskonałym instrumentem podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionó poprzez ochronę środowiska. Celem głównym jest oczywiście przyciągnięcie jak największej liczby inwestorów. Na znaczenie i sukces Parku wpływa wiele czynników: dostęp do rynków zbytu, dostępność komunikacyjna, zachęty podatkowe i ułatwienia proceduralne przy inwestycjach. Okolice ulicy Zawiłej są wprost idealne dla stworzenia Parku Przedsiębiorczości. Lokalizacja blisko autostrady, dostępność komunikacyjna do centrum miasta i dbałość rad dzielnic i samych przedsiębiorców o najbliższe otoczenie sprawiają, że już teraz jest wiele zainteresowanych tym miejscem. 11 marca odbędzie się pierwsze spotkanie inaugurujące działalność „Business Park Zawiła”, w którym udział zapowiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Członkowie Stowarzyszenia stawiają sobie konkretne zadania. Chcą mianowicie, by ich Park był łatwo identyfikowany poprzez tablice informacyjne n autostradach i drogach oraz oznaczenia na mapach i planach miejskich. By wokół była wzorcowa infrastruktura techniczna (zmodernizowane ulice, oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe, kanalizacja, sieć gazowa, wodociągowa i telekomunikacyjna na całym obszarze). Szanse na powodzenie upatrują w tym, że firmy obecnie działające na terenie Parku należą do najbardziej nowoczesnych, dynamicznych i proekologicznych. Wspólnie realizowane projekty na rzecz ochrony środowiska zmniejszają koszty prowadzonej działalności, jak również umożliwiają uzyskanie dodatkowych funduszy pomocowych. Atrakcyjne zagospodarowanie tego terenu, dobrze utrzymana zieleń już teraz przyciągają zwiedzających na ten teren, a dla okolicznych mieszkańców działalność firm nie jest uciążliwa Przeciwnie poprzez nowe miejsca pracy wpływa na zmniejszenie bezrobocia. (mas)

ad. 4

Dziennik Polski 18 luty 2004

„Enklawa przy Zawiłej”

Z inicjatywy prywatnych przedsiębiorców rodzi się w Krakowie pierwszy projekt ekologicznego biznes parku. Dzięki samorządowej inicjatywie nieidentyfikowalny dziś przez mieszkańców i przedsiębiorców fragment miasta ma szanse. Grupa kilkudziesięciu przedsiębiorców, których firmy funkcjonują na terenach dawnej Fabryki Domów Kombinatu Budownictwa Mieszkaniowego „Zachód”, zlokalizowanej niegdyś w sąsiedztwie Kobierzyna i osiedla Kliny, postanowiła przystąpić do inicjatywy Fundacji Partnerstwa dla środowiska i stworzyć pierwszy w Krakowie tzw. Zielony Park Przedsiębiorczości. – Formalnie zawiązanie stowarzyszenia pod nazwą „Zielona Strefa Przedsiębiorczości Biznes Park Zawiła” nastąpi w pierwszych dniach marca. Celem naszego przedsięwzięcia jest ukonstytuowanie społeczności firm usługowych, handlowych i produkcyjnych, która będzie liczącym się partnerem dla samorządu. Chcielibyśmy z jednej strony przyczynić się do poprawienia walorów ekologicznych tego miejsca, z drugiej ?ekonomicznych poprzez współpracę w zakresie zarządzania środowiskiem, surowcami, odpadami i nośnikami energii – przedstawia założenia Janusz Kotynia, prezes firmy Alstar, główny inicjator projektu. Zielone Parki Przedsiębiorczości są bardzo popularne na zachodzie Europy i w USA instrumentem podnoszącym atrakcyjność inwestycyjnej terenów podmiejskich poprzez realizację przedsięwzięć z dziedziny ochrony środowiska. Przyciągają kapitał i przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy. Dzięki nim inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na „wartość dodaną” obszarów inwestycyjnych, na którą składa się rosnąca atrakcyjność parków ekologicznych oraz realizowanych na ich terenie, przez współpracujące ze sobą podmioty, inwestycji. Podmioty uczestniczące w programach ZPP stawiają na współpracę z organizacjami pozarządowymi i wspierania biznesu, a także – co bardzo ważne – społecznościami lokalnymi. Efektem wspólnych działań są m.in. nowe miejsca pracy. -Do tej pory udało się stworzyć w Polsce pięć takich parków – mówi Marta Serafin zajmująca się koordynacją projektu ze strony Fundacji Partnerstwa dla środowiska. – W zeszłym roku, korzystając ze środków unijnych PHARE Acces, zainicjowano działalność zielonych parków w Knurowie, Tarnowie, Katowicach, Bielsku-Białej oraz w Zakopanem. W tym roku, dzięki kolejnemu grantowi ze środków PHARE 2001, realizowanych będzie 5-7 kolejnych takich przedsięwzięć. „Zielona Strefa Przedsiębiorczości Biznes Park Zawiła” będzie jednym z nich.

ad. 5

Dziennik Polski 9 styczeń 2008r.

„Minicentrum przy ul. Zawiłej”

Prywatni inwestorzy chcą zaangażować się w budowę placu w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Zawiłej i Komuny Paryskiej. To pomysł Stowarzyszenia Zielona Strefa Przedsiębiorczości „Business Park Zawiła”.

Stowarzyszenie chce wydzierżawić trzy działki gminne o powierzchni 40 arów i zaaranżować tam plan, otoczony budynkami biurowymi, usługowymi etc.- Obecnie to zaniedbany teren z rozpadającymi się ruderami. My chcemy stworzyć tu minicentrum dzielnicy, by mieszkańcy powstających wokół osiedli nie musieli jezdzić do centrum Krakowa, ale lokalnie załatwić swoje sprawy, spotkać się z znajomymi – mówi Janusz Kotynia, prezes stowarzyszenia. Wokół placu mogłyby powstać budynki biurowe, w zabytkowych XIX-wiecznych koszarach, będących własnością gminy, restauracja, punkty usługowe. Planuje się też, że pod placem zbudowano by parking podziemny.

– Szukamy inwestorów, którzy chcieliby zaangażować się w ten projekt. Chcemy, by został on zrealizowany w prywatnych funduszy, od gminy chcemy tylko wydzierżawić działki – podkreśla Janusz Kotynia.

Akceptację dla pomysłu wyraził już prezydent miasta. Opinię w tej sprawie przygotowała Rada Dzielnicy VIII Dębniki, która uznała, że pomysł jest dobry i zgodny z interesami zarówno mieszkańców, którzy będą mogli korzystać z powstałych wokół placu usług, inwestorów, którzy wybudują budynki biurowe, jak i gminy, gdyż zostaną odrestaurowane zabytkowe koszary austriackie z końca XIX w. znajdujące się w chwili obecnej w tragicznym stanie.

W Wydziale Skarbu Miasta powiedziano nam, że sprawa dzierżawy jest rozpatrywana, jednak wcześniej miasto musiałoby opróżnić budynki koszarowe, które obecnie są wykorzystywane jako magazyn depozytów po eksmisjach z mieszkań.